• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

OIL WIPER & OIL WIPER RING

از پکینگ اویل وایپر می توان در کمپرسورهای طراحی افقی ، عمودی یا زاویه دار استفاده کرد. وظیفه اصلی حلقه های اویل وایپر پاک کردن روغن از سطح میله کمپرسور است. این حلقه ‌ها می توانند با سایر طرح های حلقه ای ترکیب شوند و مزایای متفاوتی مانند پاک کردن روغن از هر دو سمت خود و آب بندی را ارائه دهند. حلقه های اویل وایپر در این شرکت با بهره گیری از طراحی پیشرفته و متدهای انتخاب دقیق موقعیت صحیح سوراخ های حفره ای برای بهبود مدیریت روغن و در نظر گرفتن پارامترهای مختلف و مهم مهندسی (همچون مقاومت شیمیایی در انواع محیط ها ، ویژگی های حرارتی و…) برای کارکردی بهینه تولید می ‏شود. این محصول را می توان با مشخصات OEM یا ابعاد مشخص شده توسط مشتری با رعایت حداکثری الزامات استاندارد با کیفیت بسیار مطلوب تولید کرد. اویل وایپرهای نیکا کمپرسور با در نظر گرفتن شرایط عملکردی کمپرسور شامل دما، فشار، نوع گاز، وضعیت روغن کاری و … طراحی شده و در تولید آن از بهترین متریال ‏ها بهره گرفته می ‏شود.