• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

BEARINGS

بیرینگ (یاتاقان) یک مجموعه مکانیکی می باشد که واسطه ای میان دو قطعه است که دارای حرکت چرخشی نسبی می باشند. به عبارت دیگر در صورتیکه ماشین یا دستگاه مورد نظر دارای روتور و استاتور باشد، حدفاصل بین روتور و استاتور به شدت دچار اصطکاک می گردد و نیاز به وجود قطعه ای واسط وجود دارد که ارتباط بین روتور و استاتور را برقرار نماید. بیرینگ ها علاوه بر کاهش اصطکاک، وظیفه تحمل (Bear) نیروهای محوری، نیروهای شعاعی یا ترکیب این دو را بر عهده دارند که نام Bearing نیز برگرفته از این مساله می باشد. با توجه به استاندارد بودن ابعاد بیرینگ‏ ها و دقت بالای موردنیاز تولید آنها، مراحل مختلفی از تست های مکانیکی و اندازه گیری تلرانس های هندسی در فرآیند تولید این قطعات انجام می گیرد تا ضمانتگر ارائه محصولی قابل اعتماد و استاندارد به مشتریان باشد.

 

USAIran