• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

COUPLING

عمده تجهیزات دواری که از مکانیزم های محرک و متحرک مجزا استفاده می ‏کنند، برای انتقال قدرت نیازمند استفاده از کوپلینگ ‏ها می ‏باشند. یکی از رایج ‏ترین دسته بندی کوپلینگ ‎‏ها، طبقه بندی آن‏ها به دو دسته کوپلینگ ‏های صلب (Rigid Coupling) و انعطاف ‏پذیر (Flexible Coupling) است. زمانی که دو شفت به درستی با کوپلینگ ریجید به هم متصل شده باشند، به مثابه یک شفت واحد خواهند بود و کوپلینگ ریجید اجازه حرکت نسبی دو شفت نسبت به یکدیگر را نخواهد داد. همچنین کوپلینگ ‏های فلکسیبل برای اتصال دو شفت محوری استفاده شده و هدف آن‏ها انتقال گشتاور یا حرکت دورانی بدون لغزش و در عین حال جبران انحرافات و عدم هم محوری (Misalignment) زاویه ‏ای، موازی و محوری است. وابسته به نوع طراحی، این کوپلینگ ‏ها می ‌توانند ارتعاشات و تغییرات پیچشی ایجاد شده را دمپ نمایند. در این مجموعه با توجه به مکانیزم حرکتی و دینامیکی سامانه موردنظر کارفرما، کوپلینگ مناسب انتخاب و طراحی شده و طبق الزامات استاندارد API 671 و DIN 740 به مرحله تولید می‏رسد.

 

USAIran