• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

CROSS HEAD

کراس هد قطعه ‏ای است که بین دسته پیستون و دسته شاتون قرار داشته، و از انتقال نیروهای جانبی به پیستون جلوگیری می‏ کند. با توجه به شکستگی های مکرر کراس هدها، به دلیل اعمال نیروهای بالاتر از حد مجاز استاندارد، واحد مهندسی نیکا کمپرسور اقدامات اصلاحی در بازطراحی و ساخت این قطعه انجام داده و ضمن حفظ وزن و ابعاد استاندارد با انتخاب آلیاژ مناسب با کیفیت ساختاری و پتانسیل کاری بالا، موجبات حفظ سلامت کارکردی کمپرسور را فراهم آورده است.