• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

DIFFUSER

جریان سیال پس از دریافت انرژی و سرعت گرفتن در ایمپلر، وارد دیفیوز شده که در آن قسمتی از انرژی جنبشی جریان به فشار تبدیل می ‏شود. دیفیوزر کمپرسورهای گریز از مرکز در دو دسته بدون پره و پره دار قرار می گیرند. نوع بدون پره معمولاً در کمپرسور هایی با شرایط عملکردی و دور ثابت مورد استفاده قرار گرفته و در صورت نیاز به ایجاد محدوده عملکردی گسترده و کارکرد کمپرسور در دورهای مختلف، نیاز به دیفیوزر پره دار می‏ باشد. صحت طراحی آیرودینامیکی دیفیوزر بسیار حیاتی بوده چرا‏که اولین بخشی که در صورت ناسازگاری با سیستم دچار stall می‏شود، دیفیوزر می ‏باشد. در این مجموعه ﻃﺮﺍﺣﯽ دیفیوزر با استفاده از ﮐﺪهای عددی ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺤﻠﯿﻞ یک بعدی ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﯾﻔﯿﻮﺯﺭ انجام گرفته و با بهره ‏گیری از نرم‏افزارهای تجاری دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) ، تحلیل سه بعدی کامل دیفیوزر نیز انجام می ‏پذیرد. شایان ذکر است، اعمال دقیق تلرانس‏ های در نظر گرفته شده توسط طراحان در مرحله ساخت، جهت ایجاد راندمان مطلوب و کاهش افت ‏های عملکردی بسیار ضروری بوده و نیازمند کنترل کیفیت سختگیرانه می ‏باشد.

 

USAIran