• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

GEARS

چرخ دنده ها، از پرمصرف ترین وسایل انتقال قدرت و حرکت هستند. برحسب موقعیت مکانى محورها نسبت به یکدیگر چرخ دنده ها در شکل هاى گوناگونی طراحى و ساخته می شوند و حرکت چرخشى یک محور را به محور دیگر از طریق اتصال دندانه ها منتقل می کنند. دقت ابعادی در طراحی پروفیل چرخدنده و مهم ‏تر از آن در مرحله ساخت ضمانتگر عملکرد مطلوب آن خواهد بود. نیکا کمپرسور با بهره‏ گیری از دستگاه ‏های ماشین‏ کاری پیشرفته و تمام اتوماتیک قابلیت ساخت انواع چرخدنده ‏های مورد استفاده در کمپرسورهای اسکرو را دارا می‏ باشد.

 

USAIran