• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

LABYRINTH SEALS

لابیرنت سیل نوعی از مکانیکال سیل ‏ها است که در کمپرسورها برای کمک به جلوگیری از نشتی جریان سیال، مسیری پر پیچ و خم ایجاد می کند. لابیرنت سیل معمولا از آلیاژهای خاص آلومینیوم با مقاومت سایشی بسیار بالا ساخته می‏شود. نوع دندانه بندی این آلیاژها از لحاظ متالوژی بسیار مهم می ‏باشد. نشتی سیال جاری بین دو قطعه ثابت و چرخان، منبع اصلی اتلاف در سیستم ‏های درگیر با سیال می‏ باشد و تاثیر مستقیم بر روی کارایی این سیستم ‏ها دارد. معمولا در یک طرف لابیرنت فشار سیال بالا و در طرف دیگر فشار سیال پایین بوده و وابسته به شیوه طراحی، برای رسیدن به یک فشار خاص، تعداد این دندانه ها و فاصله آن با شفت مشخص می‏ گردد. در این شرکت برای تولید این قطعات از مدرن ترین ماشین آلاتCNC استفاده شده و این روش منجر به تولید قطعات لابیرنت سیل با دقت ابعادی بسیار بالا، خواص مکانیکی و فیزیکی کاملا کنترل شده وکیفیت سطحی مناسب، شده است.

 

USAIran