• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

LINER

بیشتر سیلندرهای مورد استفاده درکمپرسورهای رفت و برگشتی مجهز به لاینرهای قابل تعویض هستند. لاینر استوانه ای است که در دیواره داخلی سیلندر قرار گرفته و بر جداره خود دارای حفره ‏هایی بوده که از طریق آن روغنکاری صورت می ‏پذیرد. نکته حائز اهمیت در طراحی لاینر تناسب شرایط عملکردی با متریال مورد استفاده می ‏باشد، بطوریکه دچار خوردگی زودهنگام نشده و خواص مکانیکی خود را حفظ کند. در مجموعه نیکا کمپرسور لاینرها در سایزهای مختلف و برای استفاده در شرایط کاری متنوع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و با دقت و کیفیت بسیار مطلوب طراحی و تولید می شود.