• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

PISTON ROD PACKING

در کمپرسورهای رفت و برگشتی در صورتی که اتصال شاتون به پیستون توسط میل پیستون انجام شود، حرکت میل پیستون در محفظه ای به نام استافینگ باکس که شامل قسمتهایی به نام distance piece می ‏باشد، انجام می‏ شود. برای جلوگیری از نشت روغن محفظه میل لنگ به داخل سیلندر و نشت گاز از داخل سیلندر به این قسمت، آب بندی توسط پکینگ ‏های خاصی انجام می ‏شود. این قطعات به صورت رینگ بوده و هر رینگ از سه بخش یکسان تشکیل شده است. قطعات مورد استفاده دارای متریال های خاصی شامل برنز آلومینیوم، چدن و تفلون با گرید‏های مختلف می باشند که شرایط کارکرد کمپرسور اعم از فشار کاری، نوع گاز و … تعیین کننده نوع متریال می باشد. کیفیت سطح پیستون راد پکینگ تولیدی این مجموعه بسیار مطلوب و از نظر ابعادی با دقت و تلرانس های صحیح تولید می ‏شود.