• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

SCREW COMPRESSOR PACKAGE

کمپرسورهای اسکرو از نوع کمپرسورهای جابجایی مثبت با قابلیت ایجاد نسبت فشار متوسط و بازه وسیع دبی می‌باشند. با توجه به اهمیت پارامتر‌های انطباقی در ساخت روتورهای این نوع کمپرسورها، نقش ماشین آلات تولید و کنترل کیفیت مدرن در تولید این کمپرسورها بسیار تعیین کننده است. اصول حاکم بر طراحی و ساخت هریک از قطعات با توجه به استاندارد API 619 بوده و متریال نهایی برای هر قطعه نیز طبق الزامات استاندارد NACE MR 0175/ISO 15156 با توجه به ترکیب شیمیایی سیال فرایندی و شرایط محیطی تعیین می‌گردد. نیکا کمپرسور با بهره‏گیری از دانش طراحی به‏ روز و توانمندی بالای خود در بخش تولید امکان تولید پکیج کمپرسورهای اسکرو را نیز فراهم آورده است

 

USAIran