• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

SCREW

اصلی ‏ترین بخش کمپرسورهای اسکرو شامل دو روتور مکمل نر و ماده که شیار مارپیچی روی آن ماشینکاری شده، می ‏باشد. این دو روتور به نحوی با یکدیگر درگیر هستند که در حین چرخش فضای ایجاد شده بین آن ‏ها و پوسته کمپرسور که توسط گاز پر شده است، تدریجا کاهش می ‏یابد و گاز محبوس در این فضا متراکم می ‏گردد. نیاز به افزایش راندمان عملکردی و پیچیده بودن فرآیند ماشینکاری این روتورها همواره از چالش‏ های اصلی کمپرسورهای اسکرو بوده است. منشأ اصلی کاهش راندمان ترمودینامیکی، نشتی داخلی ناشی از وجود clearanceبین دو روتور بوده که در این مجموعه با طراحی دقیق پروفیل هندسی روتور، دست‏یابی به راندمانِ بهینه، امکان‏پذیر شده است؛ همچنین با بهره ‏گیری از دستگاه‏های پیشرفته ماشینکاری امکان تولید این قطعات با دقت بسیار مطلوب فراهم آمده است.

 

USAIran