• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

SEALING SYSTEM

دو نیاز متضاد برای آب‌ بندی سیستم کمپرسور های پیچی وجود دارد. از یک طرف این سیستم در اتصال خود باید تا حد امکان به محفظه شفت به طور تنگاتنگی نزدیک باشد تا از فرار هوای فشرده شده جلوگیری کند و همچنین از نفوذ روغن به محفظه کار جلوگیری نماید. از طرف دیگر این آب‌ بند ها باید تا آنجا که ممکن است فضای کمتری را در طول فضای کاری شفت اشغال کنند تا از انحراف روتور جلوگیری نمایند و در عین حال قابلیت اطمینان عملکرد سیستم را تضمین نمایند. بنابراین طراحی آب‌ بند شفت‌ها باید طوری باشد تا حجم جریان بین شکاف‌های محفظه‌ مجاور شفت ‌ها را به حداقل برساند و سبب بهبود ویژگی‌ های عملکردی شود. نیکا کمپرسور با دانش و تجربه بالا در حوزه تولید سیل ‏های مکانیکی آماده پاسخگویی مطمئن به نیاز کارفرمایان محترم می‏باشد.

 

USAIran