• تهران - احمدآباد مستوفی- سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

SUCTION VALVE & DISCHARGE VALVE

ولوها از اصلی ترین اجزای کمپرسورهای رفت و برگشتی بوده که عملکرد مطلوب کمپرسور تابع شرایط این ولوها است. با توجه به اینکه در سازه این ولوها، قطعات گوناگونی از مواد متنوع به کار میرود؛ طراحی مناسب و متوازن این قطعات برای ایجاد عملکرد یکپارچه و متناسب با شرایط کارکرد کمپرسور، امری ضروری بوده و دانش فنی طراحی و تکنولوژی ساخت بالایی را می ‏طلبد. عمده چالش ‏ها و مسائل موجود در این ولوها شامل کنترل نشتی در محدوده مجاز، مقابله با ذرات معلق و قطرات مایع، کاهش ارتعاشات و صدا، جلوگیری از شکست، ترک احتمالی و خوردگی ناشی از سیال و نهایتاً ارتقاء عملکردی در بخش‏ های مختلف می ‏باشد. در مجموعه نیکا کمپرسور این ولوها در سایزهای مختلف و برای استفاده در شرایط کاری متنوع صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و با دقت و کیفیت بسیار مطلوب طراحی و تولید می شود. فرآیند طراحی محصول با شبیه ‏سازی سیالاتی آن مطابق با شرایط عملکردی تا رسیدن به طرح اولیه، آغاز شده و پس از تحلیل تنش و دستیابی به هندسه گرم، با انتخاب متریال و طراحی فرآیند تولید، ادامه می ‏یابد. ولو تولید شده مطابق استاندارد API618 مورد تست قرار گرفته و نتایج تست در اختیار مشتری قرار داده می شود