نمایشگاه ایرانپلاست همه ساله در سطح بین‌المللی با مدیریت روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تهران، با حضور شرکت‌های مختلف داخلی و خارجی فعال در زمینه صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته برگزار می‌گردد.
ادامه مطلب